Huiselijk geweld is van alle tijden. Weet dat je in deze praktijk altijd terecht kunt voor advies, hulp of om je verhaal kwijt te kunnen. We kijken samen welke hulp er voor jou het beste is, hiervoor hanteren we de meldcode en signaalkaart. Het is onze professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. 

Dit alles om jou de beste hulp te bieden die je nodig hebt.