Het CooL Programma

Het CooL Programma

Het CooL-programma is een combinatie programma van individuele coaching en groepsbijeenkomsten, waarin de verschillende leefstijlaspecten uitgebreid aan bod komen. Het CooL programma duurt 24 maand en is verdeeld over twee trajecten. In de eerste 32 weken, zijn er 4 individuele- en 8 groepsbijeenkomsten. In de volgende 72 weken, zijn er nog eens 4 individuele- en 8 groepsbijeenkomsten. In deze periode kan de nieuwe leefstijl stap voor stap eigen gemaakt worden. Om deel te kunnen nemen aan het programma, gelden een aantal voorwaarden en is een verwijzing van de huisarts nodig. Ben je ouder dan 18, heb je een BMI dat tussen de 25 en de 30 ligt in combinatie met een andere risico factor, of ligt jou BMI boven de 30, dan wordt deelname aan het CooL programma vergoed vanuit de basisverzekering.