TARIEVEN


Ontspanning, Leefstijl, Coaching & Therapie

 45 min: € 45

 60 min: € 60

Kom je niet in aanmerking voor vergoedingen en ligt jou inkomen onder de € 1500 per maand, dan is in overleg een aangepast tarief mogelijk. Werkgevers zijn vaak bereid een traject te betalen. Vraag daarvoor om een offerte.

VERGOEDINGEN


Therapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket. Kijk in de zorgwijzer of jou pakket dit vergoed en controleer het vervolgens bij je eigen zorgverzekering.

Het CooL – programma. Wanneer je wordt toegelaten tot het CooL-programma, wordt dit volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Vergoedingen gaan niet ten koste van het eigen risico.
Heb je een klacht? Laat het me weten!Komen we er samen niet uit, dan kan je je wenden tot mijn beroepsorganisatie VIV via de volgende link: https://www.camcoop.nl/klachtenregeling
Bijzonderheden omtrent blessures / medische aandoening graag melden bij het maken van de afspraak.

Over Dorien

Mensen helpen om een stukje rust en geluk terug te vinden, vind ik het mooiste wat er is. Vaak is het er wel, ergens, maar dan is het contact ermee even kwijt. Het is belangrijk om te leren luisteren naar je lichaam, want daarin schuilt de wijsheid. Samen zoeken we die wijsheid op. Mijn rol is die van luisteraar, adviseur, behandelaar en/of begeleider. Ik denk graag met je mee over wat voor jou passend is om lichaam en geest beter in balans te brengen. Ik vind het belangrijk dat je zelf kiest en uitprobeert wat bij je past, niet omdat ik zeg dat het moet. Op die manier bereik je eerder een blijvend effect!

 
Kenmerkend voor mijn werkwijze:
♣ Intuïtief
♣ Holistisch
♣ Niet veroordelend, maar met respect voor jouw voorkeuren en wensen
♣ Non-dualistisch (Niet of/of, maar en/en )
♣ Verbindend, tussen lichaam en geest, maar ook tussen de verschillende expertises
 
 
Achtergrond, o.a.:
• HBO Social work
• HBO Leefstijlcoach
• Post HBO, Therapeut
 
 
Tijdens mijn opleiding aan de Hanzehogeschool, werkte ik als fitnessinstructeur bij verschillende sportscholen. Ik wou mensen graag begeleiden om fitter te worden en lekkerder in hun vel te zitten.

Ik merkte dat er meer nodig was om mensen goed te kunnen ondersteunen. Daarom heb ik meteen na mijn afstuderen de opleiding tot gewichtsconsulent gedaan, met als specialisaties sportvoeding, voeding bij ouderen en begeleiding van kinderen. Ook wou ik me verder verdiepen in het functioneren van het lichaam. Daarom heb ik de opleiding sportverzorger en –masseur gevolgd, verschillende bijscholingen gedaan en tot slot de opleiding tot triggerpoint therapeut. Dit pas ik al jaren met veel plezier toe.

Om een verdere verdiepingsslag te maken, heb ik de opleiding tot therapeut gevolgd aan de ISSP. De opleiding is een ervaringsgerichte school die oosterse en westerse denkwijzen omvat en recent wetenschappelijk onderzoek integreert. Hier heb ik leren werken met stressreductie, traumaverwerking, rouw en verliesverwerking, meditatie en energie. Deze opleiding heeft me de grootste voldoening en innerlijke rust gebracht, die ik nu graag doorgeef in mijn werk met mensen.
 
parallax background
 

SAMENWERKING
Soms blijkt tijdens een intake of gedurende het traject, dat er meer hulp nodig is dan ik kan bieden. Ik signaleer jouw behoeftes en denk in brede zin mee over een oplossing die het beste bij jou past. Als ik je niet kan bieden waar je behoefte aan hebt, dan verwijs ik je door naar een andere specialist. Ik bied hierin graag maatwerk en heb respect voor het werkveld van anderen.

 
 

UW PRIVACYVoor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Dit bewaren gebeurd in een schriftelijke dossiermap, in een afgesloten kast in een afgesloten ruimte, die enkel toegankelijk is voor mij. Enkel wanneer de samenwerkingsovereenkomst in moet gaan door uitval mijner zijde, zal dit inzichtelijk worden voor mijn collega Dirk.